Ligita Sneibe
  • Sonat i C-dur för flöjt och continuo BWV 1033

Andante - Allegro - Adagio - Menuett I & II

                    


  • Toccata och Fuga i d-moll för orgel BWV 565  • Sonat i e-moll för flöjt och continuo BWV 1034

Adagio ma non tanto - Allegro - Andante - Allegro  • Ur Svit i C-dur för violoncell BWV 1009

Allemande - Sarabande  • Ur Svit i h-moll för flöjt och continuo BWV 1067

Polonaise - Menuett - Badinerie


Programblad                                   Tillbaks