Ligita Sneibe

Adress:

Hornugglan 16, 742 36 Östhammar

Telefon:

0173-312 07

Mobil:

0173-428 15

E-post:

ligita.sneibe@yahoo.se