Ligita Sneibe

Bara Bach


Musik av Johann Sebastian Bach för flöjt, cello och orgel. Solo, duett, trio.


Håkan Sundin, flöjt

Sara Wijk, cello

Ligita Sneibe, orgel


ProgramexempelKlassiska pärlor


Musik för flöjt och piano

En resa i tid och rum med godbitar från den klassiska musiken.


Håkan Sundin, flöjt

Ligita Sneibe, piano


Programexempel